Adresát:
HomyHome s.r.o.
IČ: 09523537
místem podnikání Lannová 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Oznamuji Vám tímto, že dle ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se tohoto zboží:

Číslo daňového dokladu:
Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení zákazníka:
Adresa zákazníka:
Číslo bankovního účtu
pro vrácení kupní ceny:
Datum: Podpis zákazníka:
Zásilky zasílejte na provozovnu s adresou:
Boněcko 272, 76001 Zlín